Kommentar til Søren Greis-Hansen om Dannebrog

   

@ Søren Greis-Hansen

“Dannebrig er vort lands flag .. og på dansk grund skal det ikke nedværdiges ved at sidestille det med andre nationers flag…. ”

Jeg håber du er klar over, at i Danmark er det i dag tilladt at flage med:

1. det svenske flag.
2. det norske flag.
3. det finske flag.
4. det islandske flag.
5. det færøiske flag.
6. det grønlandske flag.
7. det europæiske flag.
8. de Forenede Nationers flag.

Så hvis du synes Dannebrog nedværdiges ved at stå side og side med et andet lands flag, så værsågod, her har du en gang nedværdigelse. Værsågod at opføre dig som en flok tossede fundamentalister i Egypten, som ikke kan tåle at et symbol de helliger, bliver antastet bare en lille smule.

Kommentar til Karina Lorentzen (SF) om “i religionens navn”

@ Karina Lorentzen Dehnhardt

Har ikke sat mig ind i det konkrete tilfælde fra Pakistan, men må jeg med respekt notere, at ting ikke nødvendigvis kun er “i religionens navn”, men mange overgreb og uhyrligheder er begået specifikt som konsekvens og som del af religion. Korstogene er nok det mest åbenlyse eksempel, hvor selveste paven sagde i en berømt tale: “Udslet øjeblikkeligt denne afskyelige race fra jeres brødres lande, Jerusalem er verdens navle, hun skriger på at blive befriet, Kristus selv beordrer det!” – Pave Urban II

(Med “jeres brødre” hentød han til det byzantiske rige, og med “denne afskyelige race” mente han muslimerne)

I øvrigt, lige en side-bemærkning, er det ikke ironisk at overhovedet for Vatikanet i 1095 kommer med udtalelser, som kunne have været sagt af en hvis østriger med overskæg i 1935, som Vatikanet fuldt ud støttede, og det selv samme Vatikan sidder stadig i midten af Rom, og terroriserer bl.a. de mest udsatte i denne verden, børn fra næsten ethvert land på jorden, og derudover bilder afrikanerne ind at kondomer ikke er et værn imod HIV/AIDS. Pavens egen underskrift er også at finde på dekreter der beordrer katolske institutioner til at holde overgreb mod børn hemmelige, og ikke gå til myndighederne osv.

Men tilbage til korstogene, dem som tilsluttede sig korstogene gjorde det bl.a. specifikt fordi de troede på, at korstogene ville bringe dem tættere på himlen og Kristus, hvilket Paven og kirken specifikt prædikede. Det er ikke “i religionens navn” men en decideret del og konsekvens af religionen, i dette tilfælde kristendommen.

Kommentar til Christian Juhl (EL) om hans Enhedslistens holdning til værnepligt


“skal den danske hær, af den størrelse, som der måtte være flertal for, bestå af værnepligtige og afspejle den danske befolkning – og ikke være en gruppe af frivillige eller professionelle, der har særlig lyst til at være krigere – eller særlig lyst til den slags “eventyr”. Det vil fremme den kritiske masse og den sunde fornuft i hæren.”

Christian, det vi har i dag ER netop en professionel hær, hvor soldaterne NETOP har lyst til den slags eventyr. Værnepligt, som det er i dag, er i realiteten, et lille påtvunget introkurus for dem som måtte være så uheldige ikke, at kunne undgå det. Værnepligtige er ikke tvunget til, at blive sendt til Afghanistan, eller bare ind i hæren generelt set. De folk som har været til værnepligt, og derefter gerne vil forsætte en militæruddannelse, er jo netop “frivillige” som gerne vil den slags, fordi de kunne jo lade være, og de bliver jo så “professionelle” i kraft af deres militærfaglige uddannelse!

Det vi har nu er bare et militær som generer folk, og grundlovsfæstet forskelsbehandling, fordi nationens højeste lov giver mænd flere pligter for samfundet end kvinder. Hvilket jeg finder YDERST krænkende. Kvinder skal have det samme i løn som mænd, men dælme også de samme forpligtigelser.

Derudover er dit ræsonnement på tynd is, den eneste måde du kan få en hær af værnepligtige, er at lave en decideret værnepligt, hvor du rent faktisk indkalder alle over 18 år til X antal måneders EGENTLIG militær tjeneste, deriblandt også kvinder, fordi mig bekendt består omtrent halvdelen af samfundet af kvinder, og hvis militæret skal afspejle befolkningen så skal de jo også indkaldes til EGENTLIG tjeneste i militæret.

I en sådan situation ville du opnå den kritiske masse du taler om, fordi når enhver familie i Danmark havde børn der, under tvang, blev indkaldt til at deltage i f.eks. Irak-krigen (Jeg tvivler, desværre, på at Enhedslisten får stemmer nok til at kunne blokere for de øvrige partiers deltagen i diverse krige), så skal jeg dælme love for, at den danske befolkning ville få øjnene op for hvad der sker, og da specielt hvis kvinderne også skulle afsted, kan lige se samtlige danske mødre med grædende døtre i armene fordi de ikke vil i !!!KRIG!!!

Det var bl.a. derfor modstanden i USA mod Vietnam-krigen blev så stor, fordi man havde værnepligt, så alle familier havde børn der blev sendt i krig, eller kendte folk, hvis børn blev sendt i krig.

Så må jeg spørge, går Enhedslisten ind for egentlig tvungen militærtjeneste? Altså at en 23 årig, som mig f.eks., skulle være decideret soldat i f.eks. 24 måneder, eller hvor længe man nu forestiller sig at det gav mening osv. ?

Hvis Enhedslisten går ind for, at hæren skal skaleres ned til at være nationalt forsvar, og ikke aggressionsapparat, så giver din holdning slet ingen mening, fordi den praktiske udmøntningen af det ville være en skaleren op af militæret, da du skal indkalde folk til egentlig militær tjeneste.

Jeg må sige, at jeg ikke synes det er særlig godt gennemtænkt.

Lige en ting, jeg kan garantere dig for, at hvis Folketinget i morgen vedtog en lov der indkaldte landets 18-årige kvinder, bare til værnepligt i dets nuværende forstand, så kan jeg love dig for, at protesterne ville være højlydte, og værnepligten, generelt, ville blive afskaffet I MORGEN!

(Jeg antager at Enhedslisten går ind for værnepligt for kvinder, fordi alt andet går jo imod et fundamentalt princip om lighed)

Den eneste situation jeg kan se for mig, hvor det du kommer med giver mening var hvis vi havde en regering, som egentlig var modstander af krigen i Afghanistan, men ikke kunne få flertal for at trække soldaterne hjem, både i Folketinget, men også i befolkningen. Så gav det mening at sige, “Vi er som land i krig, derfor giver det mening at vores indsats afspejler befolkningen, derfor indkalder vi alle unge mennesker til krigstjeneste”, så havde ALLE i Danmark krigen tæt på kroppen, og så var det ikke længere et spørgsmål om at den danske hær skulle “gøre en indsats ude i verden”, næh, så blev spørgsmålet til folk pludselig “Skal min søn/datter i krig?”, så kan jeg love dig, at støtten til krigene nåede under 20% MEGET hurtigt!

Svar til Birgitte Gunnersens kommentar på min kommentar til Mattias Tesfaye om artiklen “Film nægtes støtte, fordi hovedperson er brun”

Birgitte Gunnersen Jeg er enig med dig, Troels, vil blot lige tilføje, at race og etnisk baggrund ikke er det samme. Man kan godt tilhøre samme race, men have forskellig etnisk baggrund.

@ Birgitte Gunnersen

Jeg sagde netop også, at vi på dansk har __erstattet__ ordet “race” med “etnisk baggrund”, fordi det er ikke helt så ubehageligt et udtryk (Og som er længere fra det ord ingen kan tale godt om, “racisme”, som bringer billeder af apartheid på nethinden) selv når der er tale om race (Som i tilfældet med den pågældende artikel), selvom der, som du siger, er en forskel på de to ord, i den forstand, at man godt kan dele race, uden at være af samme etniske gruppe (Mit fødeland er et godt eksempel, konflikten mellem singalesere og tamiler, videnskabsfolk har påvist at der ingen genetisk forskel er).

Det er en klassisk dansk måde, at negligere egentlige problemer, ved enten ikke at ville eller kunne forholde sig til og/eller forstå problemerne (Det har min adoptivmor udvist omkring tre milliarder gange).

I nogle tilfælde er det jo så åbenlyst bevidst, man hører ofte Dansk Folkeparti tale om folk med “anden etnisk baggrund”, selv når der åbenlyst er tale om race, man hører dem ikke sige folk “med anden race”, fordi så ville alle med det samme, og med rette pege fingre af dem som racister.

Et andet eksempel, som jeg finder yderst frustrerende, er at mange hvide danskere har så travlt med, at kritisere folk med rødder i Mellemøsten og Afrika for kun at gifte sig med folk fra deres egne “etniske grupper” ***. Men samtidig skal jeg, som adoptant, se på, at hvide danske piger f.eks. siger noget i retning af “Jeg er ikke interesseret i mørke/etniske fyrer, er ikke racist, I tænder mig bare ikke”, og derefter finde opbakning i blandt andre hvide danskere (Fyrer/mænd og piger/kvinder) til påstanden om, at der ikke er tale om racisme.

Det er ligegodt godt gået synes jeg. Altså, der påstås at sammenhængskraften i dette land er kongehuset, kirken, og blah blah, til det siger jeg “VÅS!”, sammenhængskraften i alle lande, og i særdeleshed mindre nationer som Danmark, er hvad jeg kalder nationalt hykleri og bullshit. Enhver nation har en eller anden bullshit fortælling om sig selv, som retfærdiggør dens eksistens, fordi nationer har åbenbart brug for en kompliceret retfærdiggørelse, fremfor at sige “Vi eksisterer, lad os få et godt samfund ud af det”. Som den afdøde amerikanske komiker George Carlin sagde i en rutine: “Bullshit is the glue that binds us as a nation” (“Bullshit er limen der binder os sammen som nation”).

***) I øvrigt, lige til ord-valget her, når det underforstås at det ville være en god udvikling hvis efterkommere af indvandrer fra Mellemøsten og Afrika giftede sig med “etniske danskere”, så er det race der er tale om, hvornår har man sidst set en hvid person fra enten Mellemøsten eller Afrika, som værende målet for en sådan debat?

Kommentar til Mathias Tesfaye om artiklen “Film nægtes støtte, fordi hovedperson er brun” fra Dagbladet Information

@ Mattias Tesfaye

(Som det måske fremgår af mit mellemnavn er jeg adopteret fra Sri Lanka, derfor også brun)

Det må være begge dele fordi instituttets afslag siger jo ikke bare, at race (Interessant at vi i Danmark har erstattet det ord med “etnisk baggrund”) er en grund til, at give afslag, men også at alle udenfor København er en bunke frådende racister. Fordi vi ved jo, at alt udenfor den kære hovedstad er øde! Aarhus? Aalborg? Pfff, det er jo længere ude på Lars Tyndskids mark end Gaddafis bedduintelt!

Da jeg læste artiklen på Information, og efterfølgende kommentarer, at det her er ikke blot en nedgørelse, fornærmelse og åbenlyst diskrimination imod danskere som ikke er hvide, men også en åbenlyst hån mod hele det ikke-københavnske Danmark.