Kommentar til Özlem Cekics (SF) Facebook-indlæg om Lars Hedegaards frifindelse

Nedenstående er en kommentar jeg skrev til Özlem Cekic (Medlem af Folketinget for Socialistisk Folkeparti, SF).

Özlec Cekic skrev følgende kommentar på Facebook efter Lars Hedegaards frifindelse for brud for straffelovens paragraf 266 b (“hate speech” paragraffen, som jeg kalder den) angående hans udtalelser om, at muslimske fædre voldtager deres døtre:

Hedegaard er blevet frifundet. Så sidder man nu tilbage og har en voldsom uretfærdigheds følelse. Ikke nok med han er blevet frifundet, har han gentaget sine enorme, racistiske gereraliserende udtalelser om muslimer. Uhyggeligt!!


Özlem Cekic: Jeg kan godt forstå, at du føler dig krænket af Hedegaards hadske, og nedværdigende udtalelser, så langt er vi enige, men jeg må protestere over, at du benytter dig af ordet “racistisk”. Jeg er adopteret fra Sri Lanka, og har selv været udsat for mobning pga. min hudfarve, og blevet kaldt alt fra “negersvin” til at folk sagde at mine adoptivforældre ikke var mine “rigtige forældre”, hvilket er egentlig racisme (Altså har noget med “race” at gøre), fra jeg gik i børnehave og helt til 8. klasse.

Ordet “racisme” har INTET med religion at gøre. Jeg er enig i, at hadske udtalelser om mindretal er kritisable, og bør være strafbare i nogle tilfælde via “hate speech” lovgivning. Personligt kalder jeg Straffelovens § 266 b for “hate speech”-paragraffen, fordi den omhandler meget andet end race, for reference:

“§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.”

F.eks. hvis Søren Krarup, som den galning han er, begyndte at udtale sig, i lignende stil, om homoseksuelle fædre, er der jo ikke tale om racisme, men homofobi. Vi mangler egentligt et ord for “fordom eller diskrimination baseret på religion”.

Jeg er så død træt af, at folk (Siger ikke, at du nødvendigvis gør, følgende er heller ikke nødvendigvis rettet mod dig) slynger ordet “racisme” omkring sig, for at forsøge at forstærke deres retorik, når der reélt ikke er tale om racisme, brug for pokker da udtryk der er korrekte såsom “had”, “hadske” eller lignende.

Det pisser mig specielt af, fordi det hæver hadske udtalelse relateret til race op til at være slemmere end hadske udtalelser pga. f.eks. seksuel orientering, fysiske handicap (Som iøvrigt ikke er dækket af § 266 b.) eller lignende. Nazisterne (Det er jo pga. dem vi har § 266 b.) gassede altså også homoseksuelle, og mange andre de synes var “undermennesker”.

Det er iøvrigt også en farlig glidebane, at udvide ordet “racisme” til, at indbefatte religion, fordi det gør det kun ALT for nemt for de religiøse fanatikkere, at kalde religionskritikkere, som jeg selv, for racister, fordi jeg f.eks. går hårdt imod både jødedommen (Ikke jøder som folk, men deres monoteistiske religion som både kristendommen og islam bygger på, og som de religiøse fanatikkere i Israel bruger som argument for at undertrykke et helt folk i ægte apartheid stil), kristendommen, islam, hinduismen osv. Man risikerer to ting, for det første at religionskritik kan blive “farligere”, fordi folk evt. risikerer at blive stemplet som racister og sat i bås med holocaust, apartheid, eller lignende. For det andet, kan man risikere at ordet “racisme” bliver taget mindre seriøst, og dermed udvandet, fordi de uvidne masser tænker “Nååh ja, det handler jo bare om religiøse fanatikkere.”.

Til jer som kritiserer dommerne, ret hellere kritikken imod anklageren, fordi de sagsøgte Hedegaard udfra hans oprindelige udtalelser i det der lukkede interview. Så det er udfra det, at domstolen har skullet tage stilling til, om han kunne straffes. § 266 b. siger klart, “offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds”, og derfor er jeg såvidt enig i dommen, men manden kunne, og BURDE være straffet for hans efterfølgende udtalelser, og sågar tydeliggørelser, på TV.

Man skulle istedet have sigtet Hedegaard over hans udtalelser i TV interviews eller lignende (Som jo pr. definition er tiltænkt “offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds”), så havde man haft en sag. Sæt jer for pokker da ind i sagerne, inden i begynder, at rakke ned på dommerne.
I Danmark har vi nogle af det mest professionelle dommere man kan opdrive, og som desværre ikke har magt nok (Grundloven er blevet brudt massere af gange af VKO-regimet, uden at domstolene har kunnet komme med bål og brand og slå dem i hovedet, som f.eks. den tyske forfatningsdomstol jævnligt gør), som jeg plejer, at sige, hvis man som borger ikke er tilfreds med de domme der falder, så stem på nogle politikkere som vil ændre loven, og hvis man som politikker ikke kan lide de domme der falder, SÅ LAV FOR POKKER DA LOVEN OM!!!!!!!
Mener man, at en dommer overtræder hans, eller hendes, beføjelser, så indbring sagen for Den Særlige Klageret, og få vedkommende fjernet fra embedet.

Jeg kunne forstå kritikken af dommerne, hvis det var som i USA, hvor nogle dommere er taget i f.eks. at modtage penge fra det private fængselsvæsen for at sende flere yngre kriminelle i fængsel, eller ejer aktier i olieselskaber, og samtidig afgøre klager over BP osv.
Men de danske domstole er sgu lysår fra samme niveau af korruption, problemet med dem er, at grundloven ikke giver dem magt nok.

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.