Kommentar til Christian Juhl (EL) om hans Enhedslistens holdning til værnepligt


“skal den danske hær, af den størrelse, som der måtte være flertal for, bestå af værnepligtige og afspejle den danske befolkning – og ikke være en gruppe af frivillige eller professionelle, der har særlig lyst til at være krigere – eller særlig lyst til den slags “eventyr”. Det vil fremme den kritiske masse og den sunde fornuft i hæren.”

Christian, det vi har i dag ER netop en professionel hær, hvor soldaterne NETOP har lyst til den slags eventyr. Værnepligt, som det er i dag, er i realiteten, et lille påtvunget introkurus for dem som måtte være så uheldige ikke, at kunne undgå det. Værnepligtige er ikke tvunget til, at blive sendt til Afghanistan, eller bare ind i hæren generelt set. De folk som har været til værnepligt, og derefter gerne vil forsætte en militæruddannelse, er jo netop “frivillige” som gerne vil den slags, fordi de kunne jo lade være, og de bliver jo så “professionelle” i kraft af deres militærfaglige uddannelse!

Det vi har nu er bare et militær som generer folk, og grundlovsfæstet forskelsbehandling, fordi nationens højeste lov giver mænd flere pligter for samfundet end kvinder. Hvilket jeg finder YDERST krænkende. Kvinder skal have det samme i løn som mænd, men dælme også de samme forpligtigelser.

Derudover er dit ræsonnement på tynd is, den eneste måde du kan få en hær af værnepligtige, er at lave en decideret værnepligt, hvor du rent faktisk indkalder alle over 18 år til X antal måneders EGENTLIG militær tjeneste, deriblandt også kvinder, fordi mig bekendt består omtrent halvdelen af samfundet af kvinder, og hvis militæret skal afspejle befolkningen så skal de jo også indkaldes til EGENTLIG tjeneste i militæret.

I en sådan situation ville du opnå den kritiske masse du taler om, fordi når enhver familie i Danmark havde børn der, under tvang, blev indkaldt til at deltage i f.eks. Irak-krigen (Jeg tvivler, desværre, på at Enhedslisten får stemmer nok til at kunne blokere for de øvrige partiers deltagen i diverse krige), så skal jeg dælme love for, at den danske befolkning ville få øjnene op for hvad der sker, og da specielt hvis kvinderne også skulle afsted, kan lige se samtlige danske mødre med grædende døtre i armene fordi de ikke vil i !!!KRIG!!!

Det var bl.a. derfor modstanden i USA mod Vietnam-krigen blev så stor, fordi man havde værnepligt, så alle familier havde børn der blev sendt i krig, eller kendte folk, hvis børn blev sendt i krig.

Så må jeg spørge, går Enhedslisten ind for egentlig tvungen militærtjeneste? Altså at en 23 årig, som mig f.eks., skulle være decideret soldat i f.eks. 24 måneder, eller hvor længe man nu forestiller sig at det gav mening osv. ?

Hvis Enhedslisten går ind for, at hæren skal skaleres ned til at være nationalt forsvar, og ikke aggressionsapparat, så giver din holdning slet ingen mening, fordi den praktiske udmøntningen af det ville være en skaleren op af militæret, da du skal indkalde folk til egentlig militær tjeneste.

Jeg må sige, at jeg ikke synes det er særlig godt gennemtænkt.

Lige en ting, jeg kan garantere dig for, at hvis Folketinget i morgen vedtog en lov der indkaldte landets 18-årige kvinder, bare til værnepligt i dets nuværende forstand, så kan jeg love dig for, at protesterne ville være højlydte, og værnepligten, generelt, ville blive afskaffet I MORGEN!

(Jeg antager at Enhedslisten går ind for værnepligt for kvinder, fordi alt andet går jo imod et fundamentalt princip om lighed)

Den eneste situation jeg kan se for mig, hvor det du kommer med giver mening var hvis vi havde en regering, som egentlig var modstander af krigen i Afghanistan, men ikke kunne få flertal for at trække soldaterne hjem, både i Folketinget, men også i befolkningen. Så gav det mening at sige, “Vi er som land i krig, derfor giver det mening at vores indsats afspejler befolkningen, derfor indkalder vi alle unge mennesker til krigstjeneste”, så havde ALLE i Danmark krigen tæt på kroppen, og så var det ikke længere et spørgsmål om at den danske hær skulle “gøre en indsats ude i verden”, næh, så blev spørgsmålet til folk pludselig “Skal min søn/datter i krig?”, så kan jeg love dig, at støtten til krigene nåede under 20% MEGET hurtigt!

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.