Category Archives: Blog

Kommentar til Line Barfod

I går skrev jeg følgende kommentar via Facebook til Line Barfod (Tidl. medlem af Folketinget for Enhedslisten, og advokat) efter, at hun havde optrådt i Deadline 22:30 på DR2 til debat om den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.


@ Line Barfod

Hej Line, så dig lige i Deadline, og synes du argumenterede skarpt, som altid, godt klaret.

Jeg kom til at tænke på noget. Ville en anden mulighed for, at mindske antallet af sager som Menneskerettighedsdomstolen får fra Danmark, uden at kastrere menneskerettighedsdomstolen, som man kunne forestille sig at David Cameron har i tanke (Konventionen var sjovt nok skrevet af en skotsk konservativ, og i disse dage ligger den skotske regering op til en folkeafstemning om uafhængighed fra Storbritanien), ikke være at styrke de danske domstole igennem en grundlovsreform, som regeringen jo har på listen i det lange løb?

Hvis man i højere grad gav de danske domstole mulighed for, at efterprøve Folketingets lovgivning op imod både den danske grundlov, og menneskerettighedskonventionerne, ville man vel kunne få afgjort disse typer sager her i Danmark, fremfor at de skulle sendes til Strasbourg.

På Island har man fornylig færdiggjort et udkast til en ny forfatning, hvori man direkte grundlovsfæster menneskerettighederne efter europæiske standarder, meget af teksten er som taget direkte fra den europæiske menneskerettighedskonvention, plus et par nye idéer, f.eks. et total forbud mod obligatorisk militærtjeneste. I øvrigt er det menneskerettighederne før lovgivnings- og regeringsmagten. Derudover skriver man så senere i afsnittet om de islandske domstoles jurisdiktion:

“Courts shall decide whether laws are in conformity with the Constitution.”

Derefter følger en artikel om højesteret:

“Article 101.

The Supreme Court

The Supreme Court is the highest court of the state and has the final power to resolve all cases presented to the courts.
Nonetheless it may be decided by law that a special court may finally resolve disputes on wage agreements and the legality of strikes, although a verdict on penalties will be appealed to other courts.”

Såvidt jeg kunne forstå på en historikker jeg læste for nogle år siden er grunden til, at de danske domstole ikke har ligeså meget magt som de franske, tyske, spanske eller sågar italienske domstole, at da man vedtog det meste af vores nuværende grundlov tilbage i slutningen af 1800-tallet var domstolene præget af konservative kræfter. Derfor var de liberale kræfter på det tidspunkt, og senere hen Socialdemokratiet, meget tilbageholdende med, at tildele domstolene for meget magt, så dommerne ikke svækkede reformer af samfundet efter enevældens afskaffelse.
Hvis det er sandt, er det jo tydeligt for enhver, hvorfor vi så inderligt trænger til en grundlovsreform der styrker den dømmende magt i Danmark, og som i højere grad kan gå regering og Folketing imod når de måtte forbryde sig mod grundlov og internationale konventioner. Det gør de tyske, franske og italienske domstole næste på daglig basis, og ingen ville jo påstå at de lande ikke er demokratier.

Indlæg om værnepligt på Facebook

Den 18. oktober skrev jeg følgende indlæg på Facebook, som svar på et spørgsmål fra en politiker (Hvis navn jeg har glemt) om hvor der er brug for en indsats for ligestillingen i Danmark.


Værnepligtens afskaffelse (Og suspension inden da) eller værnepligt for kvinder.

Det kan virkelig ikke passe, at vi i 2011 har grundlovsfæstede samfundsforpligtigelser for folk af et bestemt køn. At jeg, fordi jeg er mand, af grundloven er “forpligtiget til med sin person at bidrage til fædrelandets forsvar”, er præcis ligeså latterligt som, at kvinder, fordi de er kvinder, skulle have mindre i løn.

Personligt går jeg ikke ind for, at nogen skal tvinges til militær tjeneste, derfor er mit løsningsforslag at værnepligten helt afskaffes, og at den suspenderes indtil vi får grundloven reformeret, så man er lige uanset køn på dette område.

Det er da også glædeligt, at det er den nye forsvarsministers udgangspunkt, at suspendere værnepligten, det sker bare først fra 2014, og kun *suk* hvis de borgerlige vil være med, hvilket jo er latterligt. “Justice delayed is just denied” som man siger på engelsk, fordi værnepligten vil jo så i givet fald stadig ramme folk i de kommende år, og kun den mandlige del af befolkningen.

I øvrigt, jeg vil vædde en dyr middag på, at hvis man i morgen indførte værnepligt for kvinder, og så gav befolkningen, som helhed (Og ikke bare nogle mænd og kvinder som tænker konservativt), valget imellem det og så at afskaffe værnepligten, så blev den afskaffet med lynets hast.

Det er lidt som med krigene i Afghanistan og Irak, hvis man indkaldte en mand fra hver familie til tjeneste i de krige, så blev de fandme stoppet MEGET hurtigt. Det er sgu så nemt for folk, at sige “Ja, jeg støtter krigen” eller “Ja, jeg går ind for værnepligt” når det ikke rammer dem selv.

Email til DR2 Deadline’s redaktion om deres dækning af krigen i Afghanistan

I dag skrev jeg følgende til DR2 Deadline’s redaktion på baggrund af deres 22:30 udsendelse i går aftes (mandag, d. 10. oktober).


Til Deadline’s redaktion.

I går (mandag d. 10. oktober) aftes i jeres 22:30 udsendelse havde i forsvarsministeren i studiet for, at diskutere krigen i Afghanistan.

Hvordan kan det være, at I ikke dækker den vinkel af krigen der handler om Afghanistan som et transitland for olie og naturgas fra Turkmenistan og Usbekistan? Jeg har aldrig hørt det perspektiv nævnt i nogle af jeres udsendelser, eller sågar andre steder i de danske medier.

Det eneste der nævnes i jeres dækning, handler kun moderat om rationalen for krigen, og der bliver terror løst nævnt, og nærmest aldrig fulgt helt til dørs. Det accepteres, som et dogme, at det er det eneste som krigen handler om. Man hører ikke meget længere om det man sagde om “at skabe demokrati”, det har man ligesom opgivet, efter at man fandt ud af, at det var en umulighed, og medierne har fulgt trop.

Når jeg ser dækningen af krigen slår det mig hvor lidt mening det giver. Fordi man træder kun vande omkring, at forsvarsministeren siger at man træner afghanske styrker som skal tage over i 2014, osv. osv., hvilket man ikke indtil videre har haft synderlig succes med, og så er der meget lidt grund til, at tro at man skulle have den endegyldige succes med det i 2014. Tænker man rationelt over det, giver det ufattelig lidt mening. Terrorrationalen er også gennemhullet, fordi de primære kilder til terrorisme er ikke Afghanistan, snarere tværtimod. I USA har man fået rapporter der siger at der kun er omkring 150 al-Qaeda folk i hele Afghanistan. Der er sikkert 10 gange flere Breivik-lignende typer i hele Europa. Angrebene i London var planlagt og udført af folk som var født og opvokset i Storbritanien, aj heller Afghanistan.

Noget man kunne have nævnt i forhold til “2014 målet” var, at man forventer, at påbegynde konstruktionen af en gaslinje i 2012, og sjovt nok skal den stå færdig i 2014. Hmmmmm, kunne der være et sammentræf hvad de årstal angår? Det ved jeg ikke, men synes det er påfaldende at ingen stiller det spørgsmål, hvilket ellers er mediernes job, at være kritiske og stille netop sådanne spørgsmål.

Hvis jeg må give et par referencer I kunne overveje at efterfølge. Denne vinkling på tingene har været dækket grundigt af The Real News (Uafhængig nyhedsorganisation), senest her i dag med dette indslag: http://www.youtube.com/watch?v=Jn7tkxihO-0

Jeg siger ikke, “Dæk kun denne vinkel og ikke den I hele tiden har gjort”, jeg synes bare I skulle overveje at give et noget mere sammenhængende billede af krigen i Afghanistan, så intelligente mennesker kan drage en sammenhængende mening om den på et oplyst grundlag. Den nuværende dækning, giver ikke en døjt mening.

Der har også været udtalelser fra en tidligere britiske ambassadør (Craig Murray), som har nævnt denne vinkel på krigen. The Real News havde for 2 år siden et interview med ham: http://www.youtube.com/watch?v=GBkQlm2ifpo

Håber I vil tage dette til efterretning, Deadline er på mange måder et fabelagtigt program, men det kritisk at dække de krige vor nation er part i, der synes jeg at I kunne gøre det en del bedre.

Venlig hilsen

Troels Just

Thoughts on Europe

“Parliament President Jerzy Buzek expressed sadness and disappointment following the execution of Troy Davis in the US. The European Parliament, he said, still opposes the death penalty in all cases and under any circumstances. More @ http://bit.ly/pMlYsN”

Posted on the Facebook page of the European Parliament.

As economic power and influence drifts out of the hands of the west, and as the creeping reality that we are no longer all-encompassing and unique in that very influential area settles in our consciousness, perhaps it is time that we, as Europeans, take a deep look in the mirror and try to rediscover our core values and ideals.

Forged in the wake of an age of bloodshed, murder and destruction, in a rare equanimity of human-kind, our values, enshrined in the European Convention on Human Rights, it should be said, are still unique, even among the western world, and more importantly, among the wider world.

There are those, who are large in numbers, who would tell us that our values and ideals are what makes us weak. In this sense, we are also very much alone in the world. Yes, our principles of human rights often put us in awkward or troublesome situations, and yes, democracy is, more often than not, very difficult.

But very soon, those values and ideals are going to be the only thing that will make us different from the rest of the world. In a way, it could be said, this development is a good thing, as it will hopefully make us realize these salient facts, and force us to guard and treasure our core values and ideals even deeper.

After all, in the end, despite mockery and ridicule by others, I think that all of us know, in our hearts, that our values and ideals are not what makes us weak, they are what makes us strong.

Sucess or failure, we’ll still keep the red flag flying!

… but this time it’s a definite success!

“The leftist bloc behind Helle Thorning-Schmidt won 89 out of the 179 seats in the Danish Parliament, while the incumbent centre-right coalition only managed to secure 86 seats. Prime Minister Lokke Rasmussen conceded his defeat on Thursday night and was set to offer his resignation to Queen Margarethe II the next day.”

Source: Former centre-left MEP wins Danish elections

So therefore…

Copyright © 2005 - 2015 Troels Just. Alle rettigheder forbeholdes.